Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Thủy thủ có kinh nghiệm
Nguyễn Vũ Thuật
Học vấn: Cao đẳng
2 năm 5-6 triệu Khánh Hòa, Bình Định, Hồ Chí Minh 03-11-2015
Nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên phòng khai thác
Nguyễn Văn Mạnh
Học vấn: Đại học
5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 07-05-2015