Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên kho/ Quản lý sản xuất - nhân sự
Nguyễn Thị Tường Vân
Học vấn: Trung cấp
6 năm 4-5 triệu Bình Dương 16-04-2015