Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Quản lý đối ngoại xuất nhập khẩu
San Mỹ Hà
Học vấn: Khác | Cấp bậc: Quản lý
2 năm Hồ Chí Minh, Malaysia 20-04-2017