Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên
Ngô Thị Minh Châu
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-7 triệu Quảng Nam, Đà Nẵng 01-09-2017
Nhân viên nhân sự
Nguyễn Thị Thanh Quế
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
12 năm 6-10 triệu Hồ Chí Minh 31-08-2017
Kỹ sư nông nghiệp
Nguyễn Ngọc Chí
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 6-10 triệu Hồ Chí Minh 31-08-2017
Chief accountant
Nguyễn Thị Thái Hiền
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
12 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 31-08-2017
Thực tập kế toán
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 30-08-2017
Kế toán trưởng
Cao Sơn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
4 năm 15-20 triệu Hồ Chí Minh 30-08-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Hẹn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 30-08-2017
Chỉ huy trưởng công trình/ Quản lý dự án
Phúc Hà
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
6 năm Thỏa thuận Đà Nẵng 30-08-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Võ Phúc Vinh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 4-7 triệu Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 30-08-2017
Logistics/ Purchasing
Đào Thùy Trang
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 30-08-2017
Giao dịch viên/ Kế toán/ Chăm sóc khách hàng
Phạm Chiêu Linh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 6-7 triệu Cà Mau, Cần Thơ, Hồ Chí Minh 30-08-2017
Nhân viên IT (Front-end Dev, HTML coder)
Hồ Chinh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
1 năm 3-8 triệu Hồ Chí Minh 29-08-2017
Nhân viên kế toán/ Nhân viên văn phòng
Nguyễn Thắng
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 28-08-2017
Nhân viên
Tạ Chiêu Oai
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 28-08-2017
Kế toán tổng hợp
Vũ Thị Bích Ngọc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
13 năm 12-15 triệu Hà Nội 28-08-2017
Thiết kế kết cấu
Hoàng Công Duy
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
6 năm Thỏa thuận Bình Định, Hồ Chí Minh 28-08-2017
Nhân viên
Nguyễn Thị Trinh
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Bình Dương 28-08-2017
Thiết kế xây dựng
Phan Thắng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 7-10 triệu Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Singapore 28-08-2017
Nhân viên kế toán
Huỳnh Ngọc Hằng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
9 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh 27-08-2017
Kỹ sư cầu đường
Sơn Phạm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 6-10 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cambodia, China 27-08-2017
Nhân viên kiểm hàng, QC
Đặng Trang Minh Thư
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
1 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 27-08-2017
Kỹ sư cấp thoát nước
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 5-7 triệu Hồ Chí Minh 27-08-2017
Luật sư/ Pháp chế
Lê Thị Hà
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Quản lý
12 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 27-08-2017
Nhân viên vận hành máy SMT
Nguyễn Thương
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 8-9 triệu Bình Dương 27-08-2017
Trưởng phòng kỹ thuật
Huỳnh Anh Khoa
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
5 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Hồ Chí Minh 26-08-2017
Nhân viên bán hàng
Đỗ Thảo
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-5 triệu Hà Nội 26-08-2017
Nhân viên điện công nghiệp
Cù Huy Ngọc
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Bình Dương 26-08-2017
Nhân viên công nghệ thông tin
Trịnh Thịnh
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 26-08-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Trần Thị Diễm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 3-6 triệu Đà Nẵng 25-08-2017
ASM/ Quản lý vùng/ Giám sát vùng
Dương Hòa Tâm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
8 năm Thỏa thuận Đà Nẵng 25-08-2017